AnnonsElectrolux Professional AB

Föreningar kan drabbas av nya sopregler

7 feb 2022

Nästa år flyttar ansvaret för insamling till kommunerna och de gröna återvinningsstationerna blir ett minne blott. Men nu växer en oro att det kommer att slå mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Det trots att insamlingsansvaret fortsatt ska ligga på producenterna. 

För enligt förslaget blir det fastighetsägarens ansvar att iordningställa återvinningskärl för de boende. Anpassning av soprum blir alltså en fortsatt kostnad för bostadsrättsföreningen enligt Förpackningsutredningens förslag. 

I lagförslaget tas inte alla de bygglovsansökningar upp som kan komma in. Inte heller det faktum att vissa fastigheter, till exempel på grund av k-märkning, inte får bygglov eller inte har möjlighet att bygga om av andra anledningar.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, menar att det kan bli ett problem för fastighetsägarna. 

– Det måste vara praktiskt och ekonomiskt genomförbart och det har inte utredningen tittat på. Man har heller inte infört några undantagsmöjligheter i de fall det är omöjligt att genomföra. Vi ser det som ett potentiellt problem för fastighetsägare och kommuner, säger Love Edenborg, expert planering och byggande på SKR, till Fastighetstidningen.

Föregående artikel Nationell strategi för en kraftfull elektrifiering
Nästa artikel Kräv personalliggare vid ROT-arbete

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här