AnnonsElectrolux Professional AB

Allt fler flyr nyproduktion

6 okt 2023

Ökningen av avbokningar av kontrakt för nybyggda bostäder har nått hela 65 procent i år, enligt rapporter från SBAB och Booli. Detta är en alarmerande trend som kan få allvarliga konsekvenser för bostadsbranschen, inklusive hot om avstannade byggnadsprojekt och konkurser. Här är några vanliga frågor om vad du har för rättigheter vid en tvist om avbokning av en nybyggd bostad:

 1. Vad gäller om jag vill avboka mitt kontrakt?
 • Att avbryta ett kontrakt för en nybyggd bostad kan vara komplicerat och bero på villkoren i avtalet. Generellt sett kan den som har skrivit på ett förhandsavtal förlora handpenningen om de avbokar avtalet.
 1. Kan en höjning av avgifterna vara ett giltigt skäl för avbokning?
 • Ja, en väsentlig höjning av avgifterna kan vara ett skäl för att avbryta ett kontrakt. I bokningsavtalet kan det finnas angivet vad som anses vara en ”väsentlig” höjning. Till exempel kan en höjning på 10 procent vara definierad som väsentlig.
 1. Hur räknar man ut den väsentliga höjningen?
 • För att avgöra om en höjning är väsentlig, kan man behöva titta på samtliga avgifter i avtalet, inklusive insats- och upplåtelseavgifterna. Det är viktigt att förstå att olika parter kan ha olika tolkningar av vad som utgör en väsentlig höjning.
 1. Vad kan jag göra om jag har en tvist om avbokning?
 • Om du hamnar i en tvist om avbokning av din nybyggda bostad, är det klokt att konsultera en advokat som är specialiserad på fastighetsrätt. De kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och möjliga åtgärder i din specifika situation.
Att avbryta ett kontrakt för en nybyggd bostad kan vara komplicerat och bero på villkoren i avtalet.

Det är viktigt att noggrant läsa och förstå alla villkor och avgifter i ditt kontrakt för att undvika oönskade överraskningar i händelse av att du överväger att avboka en nybyggd bostad. Att konsultera med juridisk rådgivning kan vara klokt om du befinner dig i en komplicerad tvist.

Fakta. Här är dina rättigheter vid en tvist.

 • Från att du anmäler intresse för bostaden till tillträde skrivs flera olika avtal. Det första avtalet är en köpanmälan eller intresseanmälan. Det andra avtalet är ett förhandsavtal som är juridiskt bindande och det tredje är ett upplåtelseavtal. Det är först vid upplåtelseavtalet som handpenningen brukar betalas, men redan vid förhandsavtalet är man skyldig att betala om man drar sig ur köpet. Man kan även riskera skadeståndsansvar om föreningen gör en förlust när bostaden säljs om.
 • Det finns tre undantag då det går att säga upp ett förhandsavtal kostnadsfritt: 1) Om bostaden inte är en bostadsrätt senast vid inflyttningen 2) Om föreningen varit försumlig och upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det från den beräknade tiden för upplåtelsen 3) Om avgiften för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet och du säger upp avtalet på grund av detta inom tre månader från att du fick veta det.
 • Några vanliga tvister är förseningar av inflyttningsdatum, bostäder som byggts på annat sätt än vad som avtalats samt höjda avgifter.
 • Vid en eventuell tvist är det bostadsrättsföreningen och inte byggbolaget som är avtalspart och motpart. Det innebär att det inte går att rikta några krav mot företaget som byggt lägenheten.
 • Bostadsrättslagen i många avseenden är oprövad vad gäller tvister med nyproduktion, vilket innebär att det saknas prejudikat och praxis i flera frågor.

Källa: Konsumentverket och fastighetsjuristen Mattias Synnergren.

 

 

 

 

 

Föregående artikel Lättare att säga upp grovt kriminella
Nästa artikel Fem snabba…

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här