AnnonsStyrelsesupport

”Det mest hållbara huset är det som aldrig behöver byggas”

31 maj 2021

Många lokaler står tomma de flesta av dygnets timmar. De kan användas av andra än förstahandshyresgästen, om det finns någon som sköter nycklar, avtal, försäkring och städning.

Robin Rushdi fick för några år sedan idén att ta hand om dessa tidsvakanser som han kallar det för, och startade sitt företag Vakansa år 2019. En plattform som underlättar för samnyttjande av lokaler genom att matcha ihop outnyttjade lokaler med personer och verksamheter med lokalbehov.

Av dygnets vakna timmar står Sveriges lokaler tomma 55 – 80 procent av tiden. Skolor, kontor och föreningslokaler skulle kunna används mycket mer effektivt, säger han.

Bostadsnära aktiviteter

Bostadsrättsföreningar har ofta rymliga och fina lokaler, som används sporadiskt till styrelsemöten, stämmor och som kan hyras av medlemmar för privata fester. Men majoriteten av tiden så står rummen tomma

Robin Rushdi förklarar att pandemin har ändrat människors vanor – att jobba hemma är en makrotrend, som med stor sannolikhet kommer att bestå. Mer tid hemma ökar behovet av mer bostadsnära aktiviteter.

Delningsekonomi

– Lokalerna skulle kunna används av personliga tränare eller som arbets- och studielokaler för den som vill komma utanför bostaden, utan att för den skull åka till jobbet. Vi vill bli specialister på att se till att dessa lokaler kommer till nytta för fler och skapa liv och rörelse under alla tider på dagen, anser han.

Att nyttja lokalerna bättre ser han som en viktig pusselbit i en delningsekonomi.

– Byggande tär mycket på jordens resurser.  Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas, säger han.

Borätt 3/21  har tema hållbarhet. Tidningen landar i brevlådorna andra veckan i juni

Föregående artikel Ligger ditt hus i rasriskområde?
Nästa artikel Grannar delar prylar utan strul

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här