AnnonsMiele

Riksbanken ser ljusare på läget

17 jan 2024

Förste vice Riksbankschef Anna Breman gav lugnande besked när hon talade på det bostadspolitiska seminariet Bopol Live i dag. En sänkning av styrräntan kan vara i sikte. Men hon vill ändå gardera för oväntade händelser.

Förste vice riksbankschef Anna Breman var hoppfull inför framtiden när hon idag talade vid Bopols event i Stockholm. Foto: Torbjörn Johansson, Borätt forum.

Inflationssiffran för december som offentliggjordes i veckan låg på 2,3 procent, alltså mycket nära inflationsmålet på 2 procent.

Anna Breman förklarar att inflationstalen har svängt kraftigt det senaste året, och att Riksbanken inte ska reagera på de korta svängningarna, utan måste tänka mer långsiktigt.

– Nu ser vi en nedgång som vi hoppas är stabil. Men vi lever också i en otrygg omvärld, säger hon och hänvisar till fyra faktorer som kan påverka inflationsutvecklingen:

Den geopolitiska utvecklingen kan påverka energipriser och varuleveranser.

Växelkursen påverkar – en kronförsvagning kan öka matpriserna.

Företages prissättningsbeteende, i vad mån företagen rullar över sina kostnadsökningar på konsumenten är en viktig faktor.

Räntebanan. Riksbankens nästa penningpolitiska möte äger rum den 31 januari. Anna Breman avslöjade att sannolikheten för en höjning har minskat, men hon framhåller att det är viktigt att vara långsiktig.

Alla undrar ju förstås när Riksbanken kommer att börja sänka styrräntan igen.

Anna Breman förklarar att det inte får ske för tidigt.

– Om vi sänker för tidigt och inflationen sticker iväg så behöver vi höja snabbt och kraftigt för att få ner inflationen igen. Riksbankens uppgift är att hålla inflationen på en stabil nivå.

Hon påminde om farorna med att ha en inflation som hoppar upp och ner, som situationen var på 1970-talet. Då fanns inget inflationsmål, Riksbanken var inte självständig och inflationen skapade ett tryck som hämmade tillväxten och reallöneutvecklingen.

Många spekulerar i att Riksbanken kommer att börja sänka styrräntan i maj.

SBAB:s chefsekonom Robert Boije kommenterade att styrräntan historiskt sett aldrig har legat på sin högsta punkt längre än sex månader, och att Riksbanken bör sänka i maj.

Han bedömer att inflationen är på väg ner. Flera faktorer talar för det:

Priset på naturgas har fallit och det har påverkat elpriset positivt, fraktpriserna är mycket lägre än under pandemin, och trenden inom euroområdet är att inflationen ligger under 2-procentsmålet.

Sammantaget är de överens om att inflationen är på väg ner och att räntan kommer att sänkas framöver, även om Riksbankens inte vill lova snabba och kraftiga sänkningar.

Föregående artikel Hundratals brf:er tar strid mot prishöjningar
Nästa artikel Kriminella köper borätt för tvättade pengar

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här