AnnonsElectrolux Professional AB

Så lyckas föreningen med sitt reliningsprojekt

7 apr 2022

Är det snart dags att fixa rören i er brf? Ulf Brahed, är reliningskonsult från AKTIVI och förklarar hur det går till med relining, vad man bör tänka på vid upphandling och varför man inte får glömma besiktningen.

– Första kontakten med oss börjar med ett förutsättningslöst möte där vi får prata om hur vi arbetar och hur man planerar ett reliningprojekt. Ofta börjar man med att utföra en förstudie på fastigheten för att se vilket behov den har, säger Ulf Brahed, från Aktivi.

I de allra flesta fallen går det att göra en relining istället för ett stambyte, men det beror på skicket på rören. Sedan så kan föreningen ha andra krav eller problem i fastigheten, till exempel att andra projekt sammanfaller eller att man har problem med fuktskador i badrum eller läckage i ledningar. Där finns olika fördelar och anledningar till att man väljer traditionellt stambyte eller att göra en relining. Man kan inte riktigt jämföra två helt olika ingrepp för de skiljer sig väsentligt åt, och ger olika resultat.

Nummer ett för beställaren bör vara att skaffa en bra rådgivare och konsult som kan hjälpa dem att reda ut begreppen. Nästa steg är att ta fram ett förfrågningsunderlag anpassat för fastigheten. Detta förfrågningsunderlag tillsammans med entreprenadkontraktet är oerhört viktiga dokument i entreprenaden.

Besiktiga anläggningen

Den sista uppmaningen blir, glöm inte att besiktiga anläggningen! Vid en besiktning av rören så granskar man det arbete som skett inuti rören, d.v.s. själva reliningen, efter entreprenören utfört sitt arbete. Anläggningen filmas och granskas mycket noggrant, varenda centimeter besiktigas via video för att se så allting har gått rätt till. Det förs protokoll på allting och kommunikationen sker direkt med entreprenören och deras arbetsledare för att åtgärda eventuella missar.

Det sker ofta misstag och dessa bör man rätta till innan entreprenören är klar med arbetet och fått fullt betalt.
Utan en ordentlig besiktning kan det bli en dyr historia på längre sikt, felaktigheter upptäcks kanske inte på flera år och då kan vara för sent.

En anläggning av det här slaget är en stor investering och skall hålla i många år framöver, av den anledningen är det viktigt att man gör allt för att det skall bli ett korrekt utförande.

– Det är oerhört viktigt med en oberoende besiktningsman, för att spara pengar för beställaren. Många beställare kommer till oss i efterhand, de säger att de har relinat i sin förening så är det mycket arbete som kvarstår. Den beställaren blir ofta inte så glad.

Rätt kravställning från början

Ulf vill verkligen betona hur viktigt det är att ha en professionell byggledare, en expert på området, när man utför en relining.

– Så tänk på att skaffa en professionell byggledare, som kan handla upp ditt projekt, och ställer rätt krav, om det så gäller relining eller stambyten. Det är många föreningar som väljer att göra sina egna upphandlingar och litar blint på entreprenören och deras prissättning och utförande, det kan vara ett stort misstag. Ett misstag i entreprenaden kan bli mycket kostsamt.

Det är viktigt för bostadsrättsföreningar att göra en grundlig research på entreprenören och se till att dokumentation och avtal är rätt och riktigt. Det är värt att lägga ner tiden på att utforska och jämföra valmöjligheter av entreprenörer. Ulf påtalar om vikten att ha ett bra förfrågningsunderlag, som sedan styr upphandlingen och entreprenaden. Utan bra dokumentation så förlorar man mycket av sina rättigheter.

– Man måste ställa rätt krav från början för att sortera bort oseriösa entreprenörer.

Ulf Brahed från AKTIVI är certifierad reliningskonsult och besiktningsman och blir kallad att göra arbete i stora delar av landet så han vet vad han talar om.

– Det sista rådet till föreningen är att göra rätt från början, tag hjälp och ställ krav.

Föregående artikel Veckans fråga: Ägarlägenhet – varför inte?
Nästa artikel Intresset för laddstolpar ökar – så ska föreningen tänka

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här