AnnonsElectrolux Professional AB

Smart elbilsladdning: “Vi flyttar strömmen dit den behövs”

1 jun 2023

I Sverige köper allt fler elbilar. Redan 2025 beräknas det finnas runt en miljon elbilar, en siffra som stigit till 2,5 miljoner till 2030. Det betyder att många bostadsrättsföreningar kommer att behöva investera i elbilsladdare.

Men för att installera laddinfrastruktur så krävs både tålamod och investeringar. Dessutom behöver man ha ett hum om vad man kan göra – och inte kan göra. Ett litet misstag kan bli dyrt i längden.

Utmaningarna är många, och fallgroparna likaså. Man behöver tänka på allt från anläggningsbeslut, tekniska förutsättningar till val av utrustning och system.

– När vi gör ett första platsbesök går vi igenom allt från kapacitet i elanläggningar till kabelvägar till parkeringsplatserna. Ibland fungerar det bra, men ibland behöver man komplettera med ett markskåp eller en ny elcentral, säger Jonas Wånander, Key Account Manager på Waybler.

Ett öppet eller stängt system?

Ett misstag som kan stå föreningen dyrt är att investera i ett låst system, menar Jonas. Han belyser att det är viktigt att systemet är en öppen laddlösning som följer standarden OCPP.

– Det gör att oavsett om kunden eller leverantören säger upp avtalet eller försvinner, kan en ny operatör ta över driften. Köper man en stängd lösning har man köpt ett låst system och är beroende av leverantören i framtiden.

Jonas Wånander, Key Account Manager på Waybler
Kapa topparna genom balansering

Det är också viktigt att göra så mycket som möjligt kan för att motverka effekttoppar. Förutom att det kostar mycket med höga toppar, så kan det sätta onödig press på föreningens elanläggningar. Genom att fördela strömmen mellan laddstolparna på ett smart sätt blir potentialen mycket högre, berättar Jonas.

– Det är viktigt med en bra lastbalansering och effektstyrning, som i sin tur gör att man kan ladda flera bilar på en lägre strömbudget. Det billigaste alternativet på förhand kan bli mycket dyrare i längden om systemet inte har bra lastbalansering.

Till följd av kapacitetsbristen som har uppstått i elsystemet, framför allt i södra delar avlandet, har elbolagen i stor utsträckning infört effektabonnemang. Det innebär att elpriset man betalar styrs av effektuttaget.

– Ju högre effekttoppar man har, desto större fakturor får man, och vice versa. Därför bör man sträva efter att fördela förbrukningen under hela dagen, berättar Jonas. Och just för elbilsladdning är det extra viktigt. När fler bilar vill ladda i föreningen är det av ytterst vikt att hålla effektuttaget nere eller styra laddningen till låglasttimmar.

Ett smart system som flyttar strömmen efter behov

Genom sin lösning med dynamisk styrning erbjuder Waybler ett system som tar helafastigheten i åtanke. Systemet övervakar den totala elförbrukningen, för hela fastigheten inklusive alla laddboxar. Skulle anläggningen nå en kritisk gräns så sänker Wayblers system ner förbrukningen – vilket gör att föreningen slipper höga effekttoppar.

– Systemet kan dessutom använda den minst belastade fasen i laddboxen, vilket vi kallar aktivt fasval. Vi flyttar strömmen dit fastigheten behöver den helt enkelt, säger Jonas och fortsätter:

– Vi behöver inte lika mycket kraft för våra laddboxar, utan vi är starka på att jobba med det som redan finns. Det gör att föreningen slipper lägga pengar på nya elanläggningar.

Waybler är ett svenskt teknikföretag som erbjuder en unik lösning inom elbilsladdning. Bolaget erbjuder alla steg i ledet: från den egna svensktillverkade laddboxen till deras molnstyrda lastbalansering samt digitala verktyg för administration och användning. Waybler erbjuder bland annat en helhetslösning åt bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Besök Waybler för mer information.

 

 

 

 

 

 

Föregående artikel Tufft för ensamstående i storstäderna
Nästa artikel Svårare med otillåten andrahandsuthyrning

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här