AnnonsElectrolux Professional AB

Vad varje bostadsrättsförening bör veta om plåttak

8 mar 2022

Många bostadsrättsföreningar oroar sig över fastighetens underhåll och stora projekt så som takbyte. Vi har därför samlat information om vad varje bostadsrättsförening bör veta om plåttak.

Taket får stå ut med mycket i vårt nordiska klimat. Stora temperaturskiftningar, snö, hagel, regn, sol och vind. Att ha ett tätt tak är därför avgörande för fastighetens livslängd och kondition. Vi har pratat med Jonny Wilhelmsson, Wcon tak- och fasadkonsult, Kristian Nilsson VD, EoB plåt i Råå AB och Rickard Lindskog, Plåt & Ventföretagen (bransch- och arbetsgivarförbundet för plåt- och ventilationsföretag) om när en bostadsrättsförening bör välja eller inte välja ett plåttak, vilket underhålls som krävs och vad man bör tänka på vid takbyte.

Om fastigheten har ett plåttak

Hur mycket underhåll kräver ett plåttak?

Underhåll behövs alltid. Men håller man taket rent sparar man in på framtida underhållsarbete.

Viktigast är att se till att hängrännor, stuprör och andra vattenvägar är rena från löv och annan smuts. Besiktiga taket vår och höst så att ni upptäcker i tid om eventuella skador uppstår, var extra noggrann vid genomföringar så som vid skorstenar och gångbryggor och ventilationshuvar. Se löpande över så att taksäkerheten är intakt och stämmer med rådande regelverk.

Vad ska man tänka på ang snöskottning av plåttak?

Som fastighetsägare har bostadsrättsföreningen ett stort ansvar för att takskottningen blirgjord på ett säkert sätt, både av hänsyn till de som utför skottningen på taken och till de personer eller fordon som kan befinna sig nedanför på gatan. Man vill heller inte få skador på taket av skottningen. Plåttak måste skottas med platsskyffel och det ska alltid upprättas en snöskottningsplan med riskbedömningar. Anlita därför alltid licensierade takskottare, så får ni jobbet gjort på rätt sätt. Många försäkringsbolag ställer dessutom krav på att takskottarna är licensierade för att fastighetens försäkring ska gälla.

Vad bör man tänka på vid montering av solceller på plåttak?

Solceller på plåttak fungerar mycket bra. Se till att en plåtslagare besiktigar taket före monteringen av solcellerna. Solcellerna ligger på taket i 40 år eller längre. Finns det ett behov av att renovera taket innan, ska man passa på att göra detta samtidigt. Det blir en dyr affär att montera ner solcellerna efter 20 år och montera tillbaka dem efter takbytet. En annan sak är att man behöver se över sin taksäkerhetsutrustning så den blir anpassad efter taket med solceller.

Om bostadsrättsföreningen funderar på att byta till ett plåttak eller renovera ett plåttak

Vilka fördelar finns det med plåttak jämfört med andra taklösningar?

En av de stora fördelarna med plåttak är hållbarheten. Med rätt underhåll kan det ligga uppåt 100 år. Ur ett livscykelperspektiv är det också en vinnare, all plåt kan återvinnas och allt mer plåt återbrukas. Ett plåttak kräver dessutom jämförelsevis lite underhåll och drar till sig mindre smuts i form av mossa och lavar. Plåten är också ett lätt material som kan läggas även på lättare konstruktioner.

Vad ska man tänka på när det är dags för takbyte?

Ta in experthjälp! Både inför och under entreprenaden. Det är oftast en stor investering att byta eller renovera yttertaket och ju fler fel som görs, ju dyrare blir det. Var extra noga med att få fram en rambeskrivning och gör en ordentlig upphandling i konkurrens. Ta in flera offerter. Var noga med ansvarsfördelning och att lagar och regler följs.

När ska man inte välja plåttak?

Alla tak har olika förutsättningar, men en tumregel är att platta tak ska ha svetsade tätskikt. Dvs att väljer du platt tak så är det endast rostfritt stål med svetsade sömmar som fungerar. Andra plåtmaterial som falsas, kan läggas från 5,6o och brantare.

När ska man välja plåttak?

För att tak med många hinder, vinklar och vrår, är plåt det bästa valet. Formfriheten är näst intill fullständig. Rent estetiskt har plåten också mycket att erbjuda. Här finns hela färgskalan, liksom flera olika plåtmaterial. Betongtakpannor kan inte läggas på tak under 14o, men plåt funkar bra ner till 5,6o.

Vilket plåtmaterial ska man välja?

Det är tycke och smak, samt beror på i vilken klimatzon byggnaden ligger. Färgbelagd stålplåt, koppar, titanzink, aluminium, rostfritt stål och zinkmagnesium är olika alternativ att välja mellan. Tänk på att materialbyte och även färgbyte är förenat med bygglov.

 Hitta plåtslagare, medlemmar i Plåt & Ventföretagen.

 Hitta licensierade takskottare.

Föregående artikel Få solceller i norra Sverige – men potenialen finns för brf:er
Nästa artikel Pilotprojekt ska få bukt med slarv och fusk i byggbranschen

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här