AnnonsElectrolux Professional AB

Vårdslös grillning, hur gäller försäkringen?

15 jul 2022

Nu har grillsäsongen börjat och många medlemmar vill grilla på sin balkong, på gott och ont. Utöver att grannar kan störas av dofterna finns ju också en risk för skador på huset. Hur gäller försäkringen om balkonggrillning skulle förorsaka skada?

Ja, att grilla på balkongen i ett flerbostadshus väcker ofta blandade känslor hos övriga medlemmar. Under sommarhalvåret inträffar tyvärr också ett antal brandskador som beror på just balkonggrillning. Vid en sådan skada berörs flera olika försäkringar:

1. Fastighetsförsäkringen gäller för skada genom eld som kommit lös. Här finns således föreningens stora trygghet vid tillbud som dessa. Vid brandskada gäller fastighetsförsäkringen för hela byggnaden, d v s även ytskikt och fast inredning i lägenheterna, som medlemmarna annars har underhållsansvar för enligt 7 kap 12 § Bostadsrättslagen.

2. Hemförsäkringen för respektive drabbad medlem kan lämna ersättning för skador på medlemmens lösöre i lägenheten samt för merkostnader för annat boende om lägenheten inte kan bebos under reparationstiden.

3. Bostadsrättstillägget – vare sig det finns tecknat via föreningens fastighetsförsäkring eller via den egna hemförsäkringen – gäller för skador på egen bekostad fast inredning i lägenheten (som inte omfattas av fastighetsförsäkringen, eftersom det inte är föreningens egendom).

Skadorna på lägenheten i övrigt ersätts dock genom fastighetsförsäkringen, eftersom det är föreningen som har hela reparationsansvaret för skador på fastigheten efter en brand- eller vattenledningsskada, såvida inte medlemmen själv har förorsakat skadan genom vårdslöshet. När det gäller just den medlem som grillat torde det vara mycket troligt att denne faktiskt förorsakat brandskadan genom vårdslöshet – utan vårdslöshet i någon form har jag svårt att se hur en brandskada från grillen skulle kunna uppstå. För den medlemmens del innebär således bestämmelsen i Bostadsrättslagen att han har underhållsansvar för skadorna i sin lägenhet och att bostadsrättstillägget därför kan lämna ersättning för dessa skador.

4. Hemförsäkringens ansvarsmoment för den grillande medlemmen kan lämna ersättning för den skadeståndsskyldighet som grillaren sannolikt har. I praktiken innebär detta att föreningen (och drabbade grannar) kan ställa krav på ersättning för de självriskkostnader de drabbats av p g a brandskadan mot grillaren. Grillaren anmäler kravet som en ansvarsskada till sin hemförsäkring, som efter viss utredning sannolikt kan lämna ersättning till kravställarna. Däremot slipper förmodligen grillaren (och hans hemförsäkringsbolag) krav på ersättning från fastighetsförsäkringsbolaget, eftersom de flesta försäkringsbolag har ingått en branschöverenskommelse som innebär att de inte riktar regresskrav mot privatpersoner, om man inte anser att skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåt.

Genom att föreningen har reparationsansvaret för alla skador, utom i grillarens lägenhet, kommer det att innebära att föreningen får kostnader för åldersavdrag avseende t ex målning och tapetsering i medlemmarnas lägenheter. Den kostnaden kan däremot föreningen inte få tillbaka genom krav mot grillarens försäkring eller mot respektive medlem, utan kommer att stanna på föreningen. Skälet till detta är att kostnaden inte beror på branden i sig, utan på en skillnad i värde före och efter skadan som inte kan ersättas genom någon försäkring.

Erik Rubenson, försäkringsjurist Bolander & Co

Föregående artikel Ändringar i PBL och PBF from 1 augusti
Nästa artikel Bostadsrättföreningen – demokratisk organisation som kräver engagemang

Lämna ett svar

Skriv din kommentar!
Skriv ditt namn här